Welkom op mijn site: klik op de menubalk om te navigeren

KVK nummer 92766552

About

English below

Een groot liefhebber van rock concerten. Harde muziek, gekleurd licht, expressie en beweging. Maar evengroot liefhebber van de stilte in de natuur. Dieren die zich onverwacht laten zien. Het geluid van vogels en de geur van het seizoen.

Op pad gaan om nieuwe plekken te ontdekken. Vervallen gebouwen of interessante architectuur. In de vroege ochtend, overdag en ook ’s nachts. Met verschillende weersomstandigheden. En mensen. Die met hun lifestyle (werk, sport, hobby) als verlengstuk hun unieke zelf kunnen zijn.

Bas weet met zijn oog voor detail precies die beelden te vangen die zijn perspectief op de wereld weergeven. Daarin gaat hij geen uitdagingen uit de weg en ontwikkeld hij zich met de materialen die hij gebruikt en de omstandigheden waarin hij fotografeert.

En dat laat zich zien in zijn portfolio waar hij steeds weer nieuwe verrassende foto’s aan toe kan voegen.

Bas ziet fotografie als kunst, het draait niet alleen om de foto, maar ook het uit zijn oogpunt bekeken ideaal wat hij in beeld wilt brengen. De gedachten hierover, de uitvoering hiervan en de nabewerking zorgen voor een samenspel, wat kloppend moet zijn om een foto compleet te maken.
Dit gevoel spiegeld zichzelf in de foto, het foto’s maken in opdracht is mogelijk, tenzij je Bas hierin volledige vrijheid geeft.

Great lover of rock concerts. Loud music, colored lights, expression, and movement. But an equally great lover of the silence in nature. Animals that unexpectedly appear. The sound of birds and the scent of the season.

Venturing out to discover new places. Dilapidated buildings or interesting architecture. In the early morning, during the day, and also at night. With different weather conditions. And people. Who can be their unique selves as an extension of their lifestyle (work, sports, hobbies).

With his eye for detail, Bas knows precisely how to capture those images that reflect his perspective on the world. He doesn’t shy away from challenges and develops himself with the materials he uses and the conditions in which he photographs.And this is evident in his portfolio, where he can continuously add new surprising photos.Bas sees photography as art, not only focusing on the photo itself but also on the ideal he wants to capture from his point of view. The thoughts behind it, the execution, and the post-processing create a collaboration that must align perfectly to complete a photo.This feeling is reflected in the photo itself.

Taking photos on commission is possible unless you give Bas complete freedom in it.


© 2024 Welkom op mijn site: klik op de menubalk om te navigeren

Thema door Anders Norén